Trends Ep 9 Mark Van Ogtrop Beacon Sky Hospitality – Ordained as a Buddhist monk in North Thailand

In the world of high-end hospitality and corporate success, where the relentless pursuit of profits often takes centre stage, there are few narratives as captivating as that of Mark van Ogtrop. Mark, the Co-Founder and Executive Director of Beacon Sky Hospitality, and a seasoned General Manager of opulent hotels, has a tale of personal transformation that transcends the glitz and glamour of the luxury hotel industry.

admin

January 18, 2024

เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระครูพิศาลธรรมวงศ์

เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พอจ.ดร.ณรงค์ชัย ฐานชโย, ประธานสงฆ์ iMONASTERY (ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่) พร้อมด้วยพระปรีชา ญาณโสตฺถิโก และพระจีไว ธมฺมสุโภ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ IMONASTERY เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระครูพิศาลธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอแม่แตง

admin

January 3, 2024

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย คุณคง เสี่ยว หยู

คุณหยูอายุ 34 ปี เป็นชาวสิงคโปร์ ท่านทำงานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ การทำงานทำให้ท่านรู้สึกว่า “ไม่สามารถทำงานให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรได้” ท่านเฝ้าถามตัวเองเรื่องคุณค่าในเชิงมนุษยธรรมมาเสมอ และรู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาทำงานใน 20 ปีข้างหน้าเพื่อแลกกับความหรูหราหรือความสะดวกสบาย คุณหยูจึงมุ่งแสวงหาคุณค่าทางจิตใจ ท่านสนใจพระพุทธศาสนา การทำสมาธิ การสั่งสมบุญ ท่านคิดว่า “ต่อให้เรามีการเงินที่ดี แต่ก็มีสิ่งอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นด้วย”

admin

December 6, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย หลวงพี่โดมิงโก แกรนด์

หลวงพี่เป็นชาวสเปนอาศัยอยู่ที่เมืองซูราบายา ประเทศอินโดนีเซีย หลวงพี่อายุ 36 ปี และมีอาชีพเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านกลยุทธ์และโปรแกรมในสายงานพัฒนาบุคคล หลวงพี่เริ่มนั่งสมาธิตั้งแต่ปี 2558 และได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้สอนสมาธิจากสถาบัน World Peace Initiative มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562

admin

October 10, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย หลวงพี่แอนเดรียส พิล

หลวงพี่เป็นชาวนอร์เวย์อาศัยอยู่ที่เมืองทรอนด์เฮม ท่านเป็นนักศึกษาวัย 21 ปี และเป็นนักเล่นออร์แกนในโบสถ์ ขณะนี้ท่านกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนดนตรี (หลักสูตร 4 ปี) พระแอนเดรียสมาบวชในโครงการ Monk Life จากคำแนะนำของเพื่อนสนิท คือหลวงพี่คริสเตียน

admin

October 7, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย หลวงพี่คริสเตียน เบนท์เซ่น

ก่อนหน้าที่ท่านจะบวชเป็นพระ ท่านอาศัยอยู่ที่ ประเทศนอร์เวย์ หลวงพี่อายุ 22 ปี ท่านทำงานในแวดวงร้านอาหารมา 2 ปี หลวงพี่ได้เคยเข้าร่วมโครงการบวชมาแล้ว ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 และครั้งที่สองคือเดือนกันยายน พ.ศ.2565 หลวงพี่นับถือศาสนาพุทธ

admin

October 5, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย หลวงพี่ไซม่อน ตู

หลวงพี่เป็นชาวใต้หวัน อายุ 25 ปี หลวงพี่ทำงานช่างประปาและนับถือศาสนาพุทธ ท่านเริ่มสนใจการนั่งสมาธิเมื่อสามปีที่แล้ว ท่านได้ดูเรื่องราวของพระอาจารย์จากประเทศจีนท่านหนึ่งซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่อกว่า 1,500 ปีที่แล้ว ประโยคที่ท่านบรรลุธรรมนั่นเอง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้หลวงพี่อยากบวชพระนับตั้งแต่นั้นมา

admin

October 2, 2022

พิธีอุปสมบท(บวช) รุ่นเดือนกันยายน 2565

รวมภาพความประทับใจ พิธีบวชพระใหม่ รุ่นเดือนกันยายน 2565 ของโครงการบวช 30 วัน (Monk Life Project) ณ iMONASTERY แห่งนี้
ขอให้สาธุชนทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับพระใหม่เหล่านี้โดยคำสาธุๆๆข้างล่าง

admin

September 29, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย หลวงพี่ทิม ทามาชิโร่

หลวงพี่เป็นชาวแคเนเดียนอาศัยอยู่ที่เมืองแคลการี ประเทศแคนาดา หลวงพี่อายุ 56 ปีและมีอาชีพเป็นนักเขียนและนักพูด ท่านคืออดีตนักร้องเพลงแจ๊สและนักจัดรายการวิทยุเพลงแจ๊สชื่อดังของแคนาดามานานกว่า 10 ปี เหตุผลที่ท่านมาบวชก็เพื่อ “ตามหาคุณค่าของชีวิต และเรียนรู้หนทางการมีสุขภาพจิตที่ดี ท่านจึงแสวงหาความสงบใจด้วยการศึกษาคำสอนของศาสนาพุทธ”

admin

September 27, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? คุณคริสเตียน เบนท์เซ่น

เมื่อถูกถามว่าหลังจากบวชพระครั้งแรก (รุ่นเดือนพฤษภาคม 2565) แล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง ท่านตอบว่า “ในครั้งแรกนั้น ผมบวชพระเพราะผมเครียดจากอะไรหลายๆ อย่าง พอจบโครงการแล้วกลับบ้านไป ผมมีสัมพันธภาพที่ดีขึ้นมากกับคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามแต่อย่างใด ทำให้ผมยังคงนั่งสมาธิและแผ่เมตตาอยู่เรื่อยมา”

admin

September 20, 2022
1 2
Message us