ประวัติการพัฒนาที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ History & Timeline 

  • 12 ส.ค.2564 : คุณพรสรรค์ กำลังเอกและพระอาจารย์ประพุทธ พุทธิพโล และคณะลงพื้นที่สำรวจสถานที่
  • 5 ธ.ค. 2564 : พิธีกลั่นแผ่นดินครั้งที่ 1
  • 10 ธ.ค. 2564 : เริ่มการก่อสร้างกุฏิธรรมทายาท และอาคารสรงน้ำ
  • 31 ธ.ค. 2564 : คณะสงฆ์สวดมนต์กลั่นแผ่นดิน ปีใหม่และเริ่มเข้าอยู่พัฒนาพื้นที่
  • 18 มี.ค. 2565 : พิธีเปิดป้ายที่พักสงฆ์นานาชาติ และพิธีกลั่นแผ่นดินครั้งที่ 2
  • 12 ก.ค. 2565 : คณะสงฆ์ 6 รูป อธิษฐานจำพรรษาครั้งแรก
  • 1 พ.ย. 2565 : ปฐมกฐิน สถาปนาอาคารปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีนานาชาติ
  • 1 มี.ค. 2565 : พระอาจารย์ณรงค์ชัย ฐานชโย ได้รับมอบตราตั้งประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ จากพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
Message us