เยี่ยมชมสถานที่

ยินดีต้อนรับ Temple Tour
ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก

ตั้งอยู่
ณ 214 หมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการทุกวัน : 08.00 – 16.30

รอบเช้า : 9.30

รอบบ่าย:  14.00

การเข้าชมเป็นรายบุคคล-หมู่คณะ

ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย  สามารถติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 082-411-6699

ข้อปฏิบัติภายใน iMONASTERY

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถอดรองเท้า
  2. สำรวมกาย วาจา และใจ
  3. ทำความเคารพต่อพระรัตนตรัย
  4. ปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเสียง
  5. รักษาความเงียบสงบ
  6. รักษาความสะอาด
  7. ห้ามสูบบูหรี่
  8. งดถ่ายวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
  9. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามารับประทาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่สำนักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMONASTERY

Message us