เยี่ยมชมสถานที่

ยินดีต้อนรับ Temple Tour
ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก

ตั้งอยู่
ณ 214 หมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

เวลาเปิด-ปิด

เปิดให้บริการทุกวัน : 08.00 – 16.30

รอบเช้า : 9.30

รอบบ่าย:  14.00

การเข้าชมเป็นรายบุคคล-หมู่คณะ

ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า 
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย  สามารถติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 082-411-6699

ข้อปฏิบัติภายใน iMONASTERY

  1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ถอดรองเท้า
  2. สำรวมกาย วาจา และใจ
  3. ทำความเคารพต่อพระรัตนตรัย
  4. ปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเสียง
  5. รักษาความเงียบสงบ
  6. รักษาความสะอาด
  7. ห้ามสูบบูหรี่
  8. งดถ่ายวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
  9. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามารับประทาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่สำนักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMONASTERY