ที่พักสงฆ์นานาชาติ เชียงใหม่
ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์ – พรสรรค์ กำลังเอก

214 หมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150 ประเทศไทย
Email: info@monklife.info
Phone/WhatsApp : (+66) 8-2411-6699

วิธีเดินทางมา ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMONASTERY ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่

กรุณามาตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ให้ปักหมุดที่ Louvrefer จากนั้นขับรถเลยมาอีก 1 กิโลเมตร

1.Louvrefer
https://maps.app.goo.gl/mmvd9NNwBUDU8o9T6

เมื่อถึง Louvrefer ให้ขับรถเลยมาอีก 1 กิโลเมตร หรือปักหมุดมาที่ iMONASTERY และขับตามทางจะอยู่ซ้ายมือ

2.iMONASTERY (International Forest Monastery Thailand) สำนักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่
https://maps.app.goo.gl/cP2eKGGrV2tnMTHPA

หมายเหตุ ถ้าคุณปักหมุดมาที่ iMONASTERY Google Map จะพาไปวัดปางมะกล้วย ให้ทำตามขั้นตอนรายละเอียดด้านบนนี้

แบบฟอร์ม ติดต่อเรา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ – สกุล
Message us