โครงการบวชพระ (Monk Life Project) มีระยะเวลา 30 วันและใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร จัดขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม iMonastery จ.เชียงใหม่

โครงการนี้ตั้งใจสนับสนุนให้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถบวชพระได้ง่ายขึ้น ในช่วงระยะเวลาที่สามารถลางานสะดวกและยังคงได้ประโยชน์จากการอบรม

มีทีมพระพี่เลี้ยงผู้มากประสบการณ์ช่วยจัดการอบรม โดยมีทีมพระพี่เลี้ยงผู้มากประสบการณ์ช่วยจัดการอบรมให้ราบรื่นสะดวกสบายที่สุด และมีพระอาจารย์เทศน์สอนนำนั่งสมาธิเป็นภาษาอังกฤษ

ในโครงการแบ่งเป็นหลายช่วงการอบรม เพื่อปรับสภาพความเป็นอยู่ (ก่อน-หลังบวชพระ) พัฒนาการฝึกสติ สนับสนุนการปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้าและการได้ฟังธรรมลุ่มลึกขึ้นเป็นลำดับ ผู้ขอบวชมีเวลาประมาณ 10 วัน

ในการเตรียมตัวก่อนวันบวช ในช่วงต้นนั้นใช้สถานที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขสว่าง ตั้งอยู่บนทิวเขาจังหวัดเชียงใหม่ โอบล้อมด้วยสวนสวยและท้องฟ้าวิวพาโนรามา ผู้ขอบวชจะได้ฝึกวินัยพื้นฐานเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบ เพื่อหล่อหลอมให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างราบรื่น จะได้ศึกษาเรื่องวินัยสงฆ์และศีลาจารวัตรต่างๆของพระ เพื่อสำรวมกาย วาจา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการฝึกสติ ควบคู่ไปกับชั่วโมงการฟังธรรมและนั่งสมาธิในห้องปฏิบัติธรรม

สัปดาห์แรกผ่านไป สามวันสุดท้ายก่อนบวช เป็นช่วงการซักซ้อมพิธีกรรมขอบวชซึ่งมีหลายขั้นตอน ถือเป็นประเพณีที่งดงาม ศักดิ์สิทธิ์ อันสืบทอดมาแต่โบราณกาล

งานบวชรุ่นเดือนกันยายนนี้จะจัดขึ้นที่วัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่ นาคจะได้เรียนรู้ศีลของพระที่จำเป็นต้องรู้ ฝึกการลุกนั่งขณะนุ่งผ้านาคสีขาว และมีพระอาจารย์แนะนำวิธีการขบฉันภัตตาหาร วิธีการเดิน นั่ง ฉัน และพูดแบบพระ ประหนึ่งเป็นทารกแรกเกิด(ในเพศสมณะ) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนบวชเป็นพระใหม่

วันโกนผมก่อนวันบวชหนึ่งวัน ถือเป็นอีกช่วงเวลาที่สำคัญ คณะญาติและผองเพื่อนเริ่มตัดปอยผมก่อนจะมีพระอาจารย์มาปลงผมให้ การปลงผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปล่อยวางทางโลกนี้ เป็นสิ่งสะเทือนอารมณ์ และเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการสละชีวิตทางโลกเข้าสู่ทางธรรม

ในวันบวช พิธีภาคเช้าเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ 3 รอบ ในมือนาคถือดอกบัว 3 ดอกและธูป ขณะเดินเวียนก็สวดมนต์บทสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย

จากนั้นเป็นพิธีบรรพชา(บวชเณร) และพิธีอุปสมบท(บวชพระ) เมื่อพิธีกรรมสิ้นสุดลงจึงถือว่าได้บวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ นับเป็นวันที่น่าจดจำและน่าภาคภูมิใจที่สุดวันหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชาย

เมื่อบวชแล้ว พระบวชใหม่ย้ายไปอบรมที่ iMonastery ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระนานาชาติ ณ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สร้างขึ้นเพื่อการอบรมพระและเน้นการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะ พระใหม่เรียนรู้วิถีชีวิตพระผ่านการเดินบิณฑบาตในหมู่บ้านละแวกนั้น ฉันอาหารจากบาตรพระ ทุกรูปมีชั่วโมงการนั่งสมาธิมากขึ้นและมีผลการนั่งดีขึ้น ฟังธรรมละเอียดลุ่มลึกขึ้นและเข้าใจธรรมะมากขึ้น หมู่สงฆ์ก็อยู่กันอย่างกลมเกลียวขึ้น

ในสัปดาห์สุดท้าย โครงการย้ายกลับมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุขสว่าง (กำหนดการสำหรับปีนี้) พร้อมทั้งให้เวลากับการปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้น มีพระอาจารย์ช่วยแนะนำให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคในการทำสมาธิ และเพิ่มความเข้าใจในพระธรรมคำสอนในพระพุุทธศาสนาที่เปรียบเหมือนคำสอนของบรมครูที่ถ่ายทอดกันมา

ช่วงท้ายโครงการเป็นการเก็บงาน สรุปงาน และปิดโครงการ สำหรับผู้ตัดสินใจลาสิกขา มีพระอาจารย์เทศน์สอนหลักการกลับไปใช้ชีวิตทางโลก แต่สำหรับผู้สนใจบวชต่ออีก 30 วัน จะมีคอร์สการนั่งสมาธิที่เข้มข้นขึ้น แต่ยังคงมีการฟังธรรมอยู่อย่างน้อย 1 รอบต่อวัน สำหรับผู้ตั้งใจบวชต่อในระยะยาวหรือตลอดชีวิต สามารถอยู่ร่วมทีมกับพระนานาชาติที่บวชต่อในโครงการที่ผ่านมาได้เลย

Message us