รูปภาพ

พิธีอุปสมบท(บวช) รุ่นเดือนกันยายน 2565

รวมภาพความประทับใจ พิธีบวชพระใหม่ รุ่นเดือนกันยายน 2565 ของโครงการบวช 30 วัน (Monk Life Project) ณ iMONASTERY แห่งนี้
ขอให้สาธุชนทั้งหลายอนุโมทนาบุญกับพระใหม่เหล่านี้โดยคำสาธุๆๆข้างล่าง

admin

September 29, 2022

พิธีปลงผม เดือนกันยายน 2565

พิธีตัดปอยผมหรือพิธีปลงผมนั้น ดูเผินๆ แล้วอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป แต่แท้จริงแล้วนับเป็นก้าวสำคัญของการสละชีวิตทางโลกหันหน้ามุ่งสู่ทางธรรม อีกทั้งการปลงผมยังเป็นการตัดกิเลสและความกังวลในเบื้องต้น เพื่อไปสู่การปล่อยวาง สละความยึดมั่นถือมั่นที่ตรึงเราไว้

admin

September 15, 2022
Message us