ข่าวสาร

Trends Ep 9 Mark Van Ogtrop Beacon Sky Hospitality – Ordained as a Buddhist monk in North Thailand

In the world of high-end hospitality and corporate success, where the relentless pursuit of profits often takes centre stage, there are few narratives as captivating as that of Mark van Ogtrop. Mark, the Co-Founder and Executive Director of Beacon Sky Hospitality, and a seasoned General Manager of opulent hotels, has a tale of personal transformation that transcends the glitz and glamour of the luxury hotel industry.

admin

January 18, 2024

เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระครูพิศาลธรรมวงศ์

เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พอจ.ดร.ณรงค์ชัย ฐานชโย, ประธานสงฆ์ iMONASTERY (ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่) พร้อมด้วยพระปรีชา ญาณโสตฺถิโก และพระจีไว ธมฺมสุโภ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ IMONASTERY เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระครูพิศาลธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอแม่แตง

admin

January 3, 2024

ถ้าอยากบวชเป็นพระที่ iMonastery ประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ในวิดิโอนี้ หลวงพี่ณรงค์ชัย ฐานชโย ท่านได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ สำหรับชายผู้ที่ต้องการเข้ามาบวชเป็นพระนิกายเถรวาทในประเทศไทย

admin

September 20, 2022