ถ้าอยากบวชเป็นพระที่ iMonastery ประเทศไทย ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ในวิดิโอนี้ หลวงพี่ณรงค์ชัย ฐานชโย ท่านได้อธิบายถึงกระบวนการต่างๆ สำหรับชายผู้ที่ต้องการเข้ามาบวชเป็นพระนิกายเถรวาทในประเทศไทย

admin

September 20, 2022