เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระครูพิศาลธรรมวงศ์

เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พอจ.ดร.ณรงค์ชัย ฐานชโย, ประธานสงฆ์ iMONASTERY (ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่) พร้อมด้วยพระปรีชา ญาณโสตฺถิโก และพระจีไว ธมฺมสุโภ เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ IMONASTERY เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะพระครูพิศาลธรรมวงศ์ เจ้าคณะอำเภอแม่แตง ที่วัดหนองหล่ม และหลังจากนั้นได้เดินทางไปกราบถวายมุทิตาสักการะพระครูปิยคุณธาดา รองเจ้าคณะอำเภอแม่แตง ที่วัดห้วยไร่ เนื่องในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่