ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ? โดย คุณคง เสี่ยว หยู

คุณหยูอายุ 34 ปี เป็นชาวสิงคโปร์ ท่านทำงานเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์ การทำงานทำให้ท่านรู้สึกว่า “ไม่สามารถทำงานให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรได้” ท่านเฝ้าถามตัวเองเรื่องคุณค่าในเชิงมนุษยธรรมมาเสมอ และรู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาทำงานใน 20 ปีข้างหน้าเพื่อแลกกับความหรูหราหรือความสะดวกสบาย คุณหยูจึงมุ่งแสวงหาคุณค่าทางจิตใจ ท่านสนใจพระพุทธศาสนา การทำสมาธิ การสั่งสมบุญ ท่านคิดว่า “ต่อให้เรามีการเงินที่ดี แต่ก็มีสิ่งอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นด้วย”

หนทางเข้าสู่ความเชื่อเรื่อง “คุณค่าทางจิตวิญญาณ”

คุณหยูเล่าว่าก่อนอายุ 23 ปีท่านไม่เคยเชื่อเรื่องคุณค่าของจิตวิญญาณเลย แต่พอได้เริ่มมีประสบการณ์จากการทำสมาธิ ท่านจึงเริ่มเชื่อเรื่องนี้มากขึ้น ท่านเชื่อว่า “สิ่งที่มองไม่เห็น สิ่งที่ไม่ได้ยินนั้นมีอยู่จริง” ท่านเริ่มเรียนรู้พระพุทธศาสนา และเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเอง สิ่งนี้คือแรงบันดาลใจของคุณหยูและทำให้ท่านสนใจในพระพุทธศาสนาล้ำลึกยิ่งขึ้น

ข้อคิดที่คุณหยูได้รับจากการเรียนรู้จักพระพุทธศาสนา

“ผมอยากบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่จำกัดเฉพาะคนที่นับถือศาสนาพุทธ แต่จริงๆ คือทางออกของชีวิตทุกคน บางคนอาจไม่ต้องนับถือศาสนาอะไรเลยก็ได้ เพราะพระพุทธศาสนาคือหลักฟิสิกส์ซึ่งมีอยู่จริง ผมมักบอกเพื่อนๆ สายวิศวะด้วยกันว่า กฎแห่งกรรมก็คือกฎข้อที่สามของนิวตัน แรงที่คุณส่งออกไปมักจะสะท้อนกลับมาหาคุณด้วยกำลังที่เท่ากัน แรงกระทำเท่ากลับแรงกลับมา และนี่คือกฎของกรรมที่บอกว่า ‘ทำดี ได้ดี’ ”