พิธีปลงผม เดือนกันยายน 2565

พิธีตัดปอยผมหรือพิธีปลงผมนั้น ดูเผินๆ แล้วอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป แต่แท้จริงแล้วนับเป็นก้าวสำคัญของการสละชีวิตทางโลกหันหน้ามุ่งสู่ทางธรรม อีกทั้งการปลงผมยังเป็นการตัดกิเลสและความกังวลในเบื้องต้น เพื่อไปสู่การปล่อยวาง สละความยึดมั่นถือมั่นที่ตรึงเราไว้

admin

September 15, 2022

ทำไมจึงมาบวชเป็นพระ?

“ เมื่อหลวงพี่ได้บวชสองครั้งมาก่อนในโครงการอื่น และพอได้มาบวชในโครงการของ Monk Life Project นี้ ก็ได้รู้สึกว่าโครงการนี้เกินกว่าความคาดหวังมาก ที่นี่มีความพยายามมากที่จะปรับทุกอย่างตามความต้องการและความจำเป็นของชาวต่างชาติ

admin

September 13, 2022

จิตบริสุทธิ์ ​(The Pure Soul)

ท้องฟ้ายามค่ำคืนย่อมมืดสนิทก่อนฟ้าสาง ผู้ได้พบกับแสงสว่างก็คือ ผู้เคยผ่านความมืดมนมาก่อน ผู้ใดเห็นทุกข์..ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้อยู่ในเพศสมณะอาจไม่ได้สะอาดบริสุทธิ์มาแต่เดิมก็จริง แต่นักบวชคือผู้ตระหนักถึงความทุกข์และเสาะหาหนทางพ้นทุกข์

admin

September 1, 2022
1 2