ยินดีต้อนรับสู่ iMONASTERY

ยินดีต้อนรับสู่ iMONASTERY หรือ ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก  ซึ่งตั้งอยู่บน ตำบลป่าแป๋  อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  บนพื้นที่กว่า 12 ไร่ อยู่ที่ระดับความสูง 900 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากสนามบินเชียงใหม่ 73 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยภูเขา ต้นไม้ ลำธาร มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

สถานที่แห่งนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมของพระภิกษุชาวต่างชาติจากทั่วโลกเพื่อศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้  ปัจจุบันที่พักสงฆ์มีการอบรมพระนานาชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว สามารถรองรับการอบรมพระภิกษุได้พร้อมกัน 50 รูป ประกอบไปด้วย กุฏิธรรมทายาท 36  หลัง, กุฏิพระทีมงาน 14 หลัง อาคารปฏิบัติธรรม อาคารสุขพิมาน หอฉัน ห้องครัว ห้องสมุด และอาคารสำนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในฝ่ายพระภิกษุที่มีคุณภาพ ทั้งความประพฤติ ธรรมะ และภาษา ในการขยายงานพระพุทธศาสนาออกสู่ระดับสากลต่อไป ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการบวชเป็นพระและกิจวัตรต่างๆ ของพระภิกษุแบบเถรวาท เรียนธรรมะและฝึกสมาธิ ตลอดจนฝึกการพัฒนานิสัยและคุณธรรมด้านต่างๆ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการดูแลชาวต่างชาติตลอดการอบรม

นอกจากสภาพพื้นที่โดยรอบบริเวณแล้ว ยังมีอาคารปฏิบัติธรรมที่ได้ออกแบบอย่างเหมาะสมลงตัวต่อการปฏิบัติธรรมพระนานาชาติสามารถเลือกปฏิบัติธรรมได้ตามอัทยาศัย อาคารปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติธรรมได้มากถึง 30 รูป มีความสะดวกเหมาะสำหรับการฝึกสมาธิสำหรับพระภิกษุที่ต้องการเป็นส่วนตัว สามารถนำกลดหรือเต้นท์เล็กๆนำไปปักบริเวณใต้ต้นไม้ได้ตามอัธยาศัย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเน้นถึงองค์ประกอบสำคัญในการปฎิบัติธรรมเรียกว่า สัปปายะ 4  คือ ที่ยังให้เกิดความสบาย  มี 4 อย่าง ได้แก่

องค์ประกอบที่ 1 เรียกว่า อาวาสสัปปายะ มีที่พักอาศัยสะดวก ที่อยู่เหมาะสม บรรยากาศดี
องค์ประกอบที่ 2 เรียกว่า บุคคลสัปปายะ มีบุคคลแวดล้อมที่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องทำให้สบายใจ
องค์ประกอบที่ 3 เรียกว่า อาหารสัปปายะ บริโภคอาหารที่เหมาะสม มีอาหารการบริโภคสะดวก
องค์ประกอบที่ 4 เรียกว่า ธัมมสัปปายะ มีหลักปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่จริตของผู้ปฏิบัติ

โครงการอบรมเปิดรับเฉพาะชาวต่างชาติเท่านั้น หากเป็นคนไทยต้องพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการขอวีซ่า สำหรับพระภิกษุที่มีความประสงค์ที่จะอยู่ต่อหรือเข้าอบรมหลักสูตรอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ WWW.MONKLIFEPROJECT.COM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

International Forest Monastery Thailand Chiang Mai (iMONASTERY)

214 Moo 2, Ban Pang Ma Kluay, Pa Pae Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai 50150 Thailand

Email : info@monklife.info

Phone/WhatsApp : (+66) 8-2411-6699

บริเวณด้านหน้า iMONASTERY
สถาปัตยกรรมภายใน
อาคารปฏิบัติธรรม
ภายในห้องปฏิบัติธรรม
ระเบียงห้องปฏิบัติธรรม
กุฏิพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยง
กุฏิธรรมทายาท
หอฉัน
อาคารสุขพิมาน

iMONASTERY Pa Pae A virtual tour

การก่อตั้ง iMONASTERY

“ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่” หรือ ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “iMONASTERY”  ชื่อเต็มคือ International Forest Monastery Thailand Chiangmai เป็นองค์กรพระพุทธศาสนา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2565 โดยจิตศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยที่อยากให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะให้กับพระภิกษุต่างชาติจากทั่วโลก โดยมีพระประพุทธ พุทธิพโล และ พระอาจารย์ ณรงค์ชัย ฐานชโย เป็นผู้ร่วมก่อตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้

พระประพุทธ พุทธิพโล
พระอาจารย์ ณรงค์ชัย ฐานชโย

โดยได้รับการสนับสนุนทุนทรัพย์ในการก่อสร้างจากทางมูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก ซึ่งได้ทำพิธีเปิดครั้งแรกอย่างเป็นทางการขึ้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพรสรรค์ กำลังเอก (พรประภา) เป็นประธานเปิดโครงการ

คุณพรสรรค์ กำลังเอก (พรประภา) ประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินและพิธีปิดทองป้ายที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีทอดกฐินและพิธีปิดทองป้ายที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่

และวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565  ได้มีพิธีฉลองตราตั้งประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก พระอาจารย์ณรงค์ชัย ฐานชโย ปัจจุบันโครงการปฏิบัติธรรม ที่ iMONASTERY เชียงใหม่ ได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

พิธีฉลองตราตั้งประธานที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ พระอาจารย์ณรงค์ชัย ฐานชโย

Temple Tour

ยินดีต้อนรับ Temple Tour  สำนักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ในอุปถัมภ์มูลนิธิพลเอกอาทิตย์-พรสรรค์ กำลังเอก
ตั้งอยู่ ณ 214 หมู่ 2 บ้านปางมะกล้วย ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เวลาเปิด-ปิด
เปิดให้บริการทุกวัน : 08.00 – 16.30
รอบเช้า : 9.30 รอบบ่าย:  14.00
การเข้าชมเป็นรายบุคคล-หมู่คณะ

iMONASTERY ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และกลุ่มทัศนศึกษา โดยการนัดหมายล่วงหน้า

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถาม เบอร์โทรศัพท์ (+66) 82-411-6699 

อ่านเพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติภายใน iMONASTERY

 1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
 2. ถอดรองเท้า
 3. สำรวมกาย วาจา และใจ
 4. ทำความเคารพต่อพระรัตนตรัย
 5. ปิดโทรศัพท์มือถือหรือปิดเสียง
 6. รักษาความเงียบสงบ
 7. รักษาความสะอาด
 8. ห้ามสูบบูหรี่
 9. งดถ่ายวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหว ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
 10. ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามารับประทาน
 11. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่สำนักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่ iMONASTERY
Message us