ติดต่อเรา

iMONASTERY (International Forest Monastery Thailand)
& iRETREAT Meditation Village

214 Moo 2, Ban Pang Ma Kluay, Pa Pae Subdistrict, Mae Taeng District, Chiang Mai 50150 Thailand

Email: info@monklife.info
Phone/WhatsApp : (+66) 8-2411-6699