เกี่ยวกับเรา

iMONASTERY คืออะไร?

iMonastery สถานที่สำหรับการเดินทางภายใน เพื่อความสุขสงบอันแท้จริง ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

iMonastery (International Forest Monastery) คือ ที่พักสงฆ์นานาชาติเชียงใหม่และศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาสูง ท่ามกลางป่าฝนอันเขียวขจีและธารน้ำใสไหลเย็น ทำให้ iMonastery มีความเงียบสงบร่มรื่น สภาพอากาศเย็นสบาย เหมาะสำหรับชาวต่างชาติจากดินแดนต่างๆ ทั่วโลกมารวมกันนั่งสมาธิ และเรียนรู้วิธีปฏิบัติตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งจะทำให้ความสุขที่แท้จริงของทุกท่านก่อตัวขึ้น ณ ที่แห่งนี้

สถานที่ตั้งของ iMonastery อยู่ที่อำเภอป่าแป๋ จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในนามมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ – พรสรรค์ กำลังเอก เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการทำสมาธิ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทั้งในสถานที่และออนไลน์ เพื่อให้ชาวโลกเข้าสู่หนทางการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

นอกจากนี้ iMonastery ยังจัดโครงการอุปสมบทพระนานาชาติ (Monk Life Project) เป็นเวลา 30 วันอีกด้วย โดยมีพระพี่เลี้ยงผู้มากด้วยประสบการณ์และใช้ภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วคอยแนะนำ ดูแล และสอนทุกสิ่ง อย่างใกล้ชิด โดยจะเน้นไปที่การฝึกเดินทางภายใน การทำสมาธิแบบง่ายๆ แต่ได้ผลดี เพื่อเข้าถึงความสุขสงบที่แท้จริง พระภิกษุและบุคคลทั่วไปที่เข้าโครงการอบรม จะมีประสบการณ์ในการนั่งสมาธิกลางป่าที่เงียบสงบและร่มรื่นตั้งแต่เช้าจรดค่ำ

ถึงแม้ว่า iMonastery ตั้งอยู่ในป่าลึก แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกด้าน ตั้งแต่กุฏิ ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องอาหาร ห้องอาบน้ำ เต็นท์กลางป่าจำนวน 38 หลัง และยังมีโซนพักค้างสำหรับรองรับญาติโยมได้ถึง 40 คน (ชาย 20 คน และหญิง 20 คน) พร้อมห้องทำสมาธิ ให้สามารถนั่งสมาธิได้ทั้งแบบดรอปอินและระยะยาว

สำหรับพระภิกษุที่อุปสมบทครบ 30 วันแล้ว และมีความต้องการจะครองเพศสมณะต่อไป iMonastery มีหลักสูตรฝึกปฏิบัติและเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจคำสอนของศาสนาพุทธดียิ่งขึ้น สมกับที่ตั้งใจมาแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิต และสมกับความตั้งใจของมูลนิธิที่ปรารถนาให้ iMonastery เป็นจุดหมายปลายทางกลางป่า ที่พร้อมหยิบยื่นเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” แก่ชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่อไปอีกนานแสนนาน

เมื่อได้เข้ามาใน iMonastery ความสงบก็เริ่มก่อตัวขึ้น..

iMonastery (International Forest Monastery) ศูนย์ปฏิบัติธรรม และสถานที่สำหรับอบรมพระภิกษุชาวต่างชาติตั้งอยู่กลางป่าในอำเภอป่าแป๋ จังหวัดเชียงใหม่ โอบล้อมด้วยความสงบและบริสุทธิ์ของธรรมชาติ พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผสานกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม

มีที่อยู่อาศัย ได้แก่ กุฏิพระประจำ 16 หลัง กุฏิพระบวชใหม่ 38 หลัง เต็นท์ปฏิบัติธรรม ห้องอาบน้ำ โรงทาน และโซนพักค้างสำหรับญาติโยมผู้ชาย 20 ท่าน และโยมผู้หญิง 20 ท่าน

ทำให้ iMonastery เป็นจุดหมายปลายทางกลางป่า ที่พร้อมหยิบยื่นเมล็ดพันธุ์แห่งความเป็น “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” แก่ชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก และญาติโยมที่มีความต้องการแสวงหาที่พึ่งภายใน เพื่อค้นหาความสงบและความสุขที่แท้จริง ตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บรรยากาศภายใน iMonastery

กุฏิพระประจำ


เต็นท์ซาฟารีขนาดใหญ่ 3×5 เมตร สำหรับพระอาจารย์หรือพระพี่เลี้ยง 1 รูป มีจำนวน 16 หลัง


กุฏิพระบวชใหม่


เต็นท์ขนาดใหญ่ สำหรับพระบวชใหม่ 1 รูป ตั้งอยู่บนศาลามุงจาก 3×3 เมตร มีจำนวน 38 หลัง


เต็นท์ปฏิบัติธรรม


เต็นท์ขนาดใหญ่ 18×6 เมตร มีระเบียงพร้อมหลังคามุงจาก สำหรับนั่งชมบรรยากาศภายนอกที่มีริมธารไหลผ่านตลอดปี ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูปล้านนาโบราณ สำหรับสวดมนต์ นั่งสมาธิ ฟังธรรม


ห้องอาบน้ำ


มีห้องน้ำ 6 ห้อง พร้อมที่อาบน้ำ และที่ตากผ้าไตรจีวร


โรงทาน


เต็นท์ขนาดใหญ่ 18×6 เมตร สำหรับพระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหาร


สถานที่นั่งสมาธิต่างๆ กลางป่าเขา


เมื่อมานั่งสมาธิกลางป่า ความร่มรื่นของแมกไม้จะช่วยให้จิตใจเบิกบาน เป็นสมาธิได้ง่าย